วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

My idol


My idol
ท่านทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบัน
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา สังคม ยาเสพติด เช่น การช่วยราษฎร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 'การรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด( To Be Number One)ในหน่วยงานและสถานศึกษา ปัจจุบัน มีสามชิก สมาชิกที่มีมากกว่า 37 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความนิยมจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของเยาวชนและประชาชนไทย ' พระราชทานความช่วยเหลือโอกาสแก่ผู้พิการ(มูลนิธิคุณพุ่ม) นอกจากนี้ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้ด่อยโอกาสในประเทศรวมทั้งช่วยเหลือให้ความรู้แก่เกษตรกร สร้างโรงเรียนในถิ่นธุระกันดาล(โรงเรียนเพียงหลวง)ในโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต มูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ และยังทรงพระราชทาน คำปรึกษาผ่านรายการโทรทัศน์ (รายการ ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ ช่อง NBT) เป็นต้น เพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่ร่วามกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีจนทั่วถึง
และนอกจากนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2551ได้ทรงแสดงภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพจนทำให้ชาวต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น