วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไอดอล


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                 

พระอิสริยยศ: ทูลกระหม่อมหญิง                        
ฐานันดรศักดิ์: 
เจ้าฟ้า
ราชวงศ์ : ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ : 
5เมษายนพ.ศ.2494โลซาน,สวิตเซอร์แลนด์
พระราชชนก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชชนนี : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระสวามี : ปีเตอร์เจนเซน (2515-2541)
โอรส/ธิดา  :  คุณพลอยไพลิน เจนเซน
         คุณพุ่ม เจนเซน       คุณสิริกิติยา เจนเซน
        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและทรงลาออกฐานันดรศักดิ์ เพื่อทรงสมรสกับปีเตอร์ เจนเซนและทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2541 และเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544ถือว่าทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษา การช่วยราษฎร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น เพื่อประชาชาชาวไทยได้อยู่ร่วามกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีจน ทั่วถึงและนอกจากนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2551ได้ทรงแสดงภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพจนทำให้ชาวต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ
การศึกษา
การศึกษาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเข้ารับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนจิตรลดา จนกระทั่งทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาแล้วต่อมาจึงได้เสด็จไปประทับ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้นพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาต่อจนจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (U.C.L.A) ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (STATISTICS AND PUBLIC HEALTH) จนสำเร็จในการศึกษา


 ___________________________________________________________________________________________________________


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น